Ekibimiz - Feyza İmren - Yaşam Aile Danışma Merkezi
0 312 446 76 57

(Kurucu) EMDR Avrupa Akredite Danışman ve Süpervizörü | Ergen, Yetişkin, Aile Danışmanı

Feyza İmren

İlk, Orta ve Lise eğitimini TED Ankara kolejinde tamamladıktan sonra Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Uzmanlığı bölümünden 1982 yılında mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini Ankara Üniversitesi bünyesinde yaptığı akademik çalışma ile tamamladı.

Hacettepe Psikiyatri bölümü, Gölbaşı Ruh Sağlığı Merkezi, Ankara Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde uygulamalı çalışmalarda görev aldı.

Özel sektörde çeşitli alanlarda İnsan Kaynakları ve Kurumsal Danışmanlık Hizmetlerinde aktif rol aldı. Mesleğinin ve sosyal hizmetler uygulama alanlarının Türkiye’de gelişmesini sağlamak amacıyla 10 yıl önce Yaşam Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezini kurdu.

Değişimin ve iyileşmenin bireyden başlayarak aile ve topluma ulaşabilmesi amacı ile merkez bünyesinde bireylere, ailelere ve kurumlara yönelik danışmanlık hizmeti veriyor.

Kurumsal Danışmanlık alanında “Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı” ve “İş Yaşamında Duygusal Zekanın Arttırılması” programları ile çalışan ailelere, yöneticilere, kurumlara da danışmanlık ve eğitim hizmetlerini koordine ve yürütme çalışmalarını da gerçekleştiriyor.

ALDIĞI EĞİTİMLER:

 • EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden işleme) Terapisi Eğitimi I.ve II. Düzey
 • Gottman Çift Terapisi Eğitimi I. – II. Düzey
 • EMDR Kompleks Travma: Müdahaleler, Teknikler
 • EMDR Terapistinin Alet Çantası Eğitimi
 • Bilişsel ve Davranışçı Terapi Eğitimi
 • Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi
 • Aile Danışmanlığı Eğitim Programı
 • Çocuk İstismarını Önleme ve İhmalini Önleme Uygulamaları
 • EMDR Terapisi ve Aile Terapisi’nin Entegrasyonu
 • Kronik Migren ve EMDR Çalıştayı
 • DeTUR – Tetikleyicilere Karşı Duyarsızlaştırma ve Dürtüleri Yeniden İşleme Çalıştayı
 • EMDR Therapy and Gender Based Violence (Cinsel Ayrımcılığa Dayalı Şiddet)
 • Treatment of fears and other anxiety-related conditions with EMDR (Korkuların ve diğer Kaygı-İlişkili durumların EMDR ile tedavisi)
 • EMDR Systemic approach: Application in couple’s therapy (EMDR Terapisi ve Sistemik Yaklaşımı)
 • OKB ve EMDR Çalıştayı
 • Psikodrama ve EMDR Çalıştayı
 • The two hand dialogue: An AIP COnversation (AIP Diyalogu)

Feyza İmren, halen Yaşam Merkezinde uzman ve danışmanlardan oluşan ekibi ile çalışmalarına devam ediyor.