Senin gönlün değişirse, dünya değişir… (Şems-i Tebrizi)