Test Uygulamalarımız

Cattell Zeka Testi

Cattell testi kültürden bağımsız olarak geliştirilmiştir, tüm toplumlarda uygulanabilmektedir. Testin kültürden bağımsız olması geçerlilik ve güvenirliliğini arttırmaktadır. Bu test performans ile zeka seviyesini ölçen bir test olup, 4 alt testten oluşmaktadır. Alt testlerden, dört ayrı puan elde edilerek kişinin zekâ seviyesi hesaplanmaktadır.

Testin Türü: Zeka Testi

Uygulanacak Yaş Grubu: 4-7 yaş, 7-14 yaş ve 14 ya üzeri bireylere 2A, 2B ve 3A şeklindeki farklı formlarla uygulanabilir.

Uygulanacak Kişi Sayısı: Test bireysel ve grup olarak uygulanabilir.

Uygulama Süresi: Test, uygulanacak kişinin yaş grubunun formunda yer alan belirli süreye göre uygulanır.

Senin gönlün değişirse, dünya değişir… (Şems-i Tebrizi)