Test Uygulamalarımız

WISC-R Zeka Testi

Türkiye’de standardizasyonu, geçerlilik ve güvenilirliği yapılmış en önemli zekâ testlerinden birisi olan WISC-R testi (Wechsler Çocuklar için Zekâ Ölçeği); 6 sözel, 6 performans olmak üzere 12 alt testten oluşmaktadır. WISC-R zekâ testi ile olaylar dizisini algılayabilme, olaylar arasında sebep-sonuç ilişkisi kurabilme, planlama yapabilme, bir olayın bütününü kavrayabilme, muhakeme gücü, görsel dikkat ve sıralama yetenekleri, dikkati probleme yoğunlaştırma, görsel / işitsel dikkat ve sayısal düşünme gibi alt alanları değerlendirir. Test sonucuna göre, gerekli eğitim desteğini erken yaşlarda verme fırsatı yakalanabilir. Ayrıca üstün yetenekli çocuklara yönelik akademik çalışmalar yürüten tüm kurumlar ve okullar ile özel okullar WISC-R zekâ testi sonuçlarına göre değerlendirme yapmaktadırlar.

Testin Türü: Zekâ Testi

Uygulanacak Yaş Grubu: 6 – 16 yaş aralığı

Uygulanacak Kişi Sayısı: Bireysel olarak uygulanan bir testtir. Bir oturumda yalnızca bir kişiye uygulanabilir.

Uygulama Süresi: Test 60 – 70 dk arası sürer.

Senin gönlün değişirse, dünya değişir… (Şems-i Tebrizi)