Aile Danışmanlığı

Anne – Baba İlişkisinin Çocuğa Etkileri

Evlilik ilişkileri, anne-baba-çocuk ilişkisini de etkilediği için aile hayatı içerisinde son derece önemlidir. Huzurlu bir ilişki yaşayan anne-babalar birbirleriyle iletişim kurmakta başarılı olduklarından çocuklarının sorunlarına ve ihtiyaçlarına karşı daha duyarlı olabilmektedir. Çatışmalı bir ilişkiye sahip olan anne-babalar ise yaşadıkları olumsuzlar nedeniyle çocuğun problemlerini ikinci plana atabilmektedirler. Eş ilişkilerinin çocuk üzerinde etkisi farklı şekillerde görülür.

Bazı olumsuz ilişkilerde anne-baba, sorunları çocuğa yöneltir; bir başka deyişle çocuğu günah keçisi yapar. Anlaşmaya varmanın yolunu çocuğun sorunlarına yoğunlaşmakta bulurlar. Çünkü çocuğun hatalarına ve yanlış davranışlarına odaklanmak, onları ilişkilerindeki kavgalardan uzaklaştırır. Fakat anne-babanın baskıcı ve aşırı koruyucu davranışları çocuğun psikolojisini olumsuz yönde etkiler ve var olan problemlerin artmasına ya da yeni problemlerin ortaya çıkmasına sebep olur.

Çocuklar anne-babalarını model alarak, onların davranışlarını gözlemleyerek öğrenirler. Eğer anne-baba kavga sırasında birbirlerine saldırganca davranıyorlarsa, çocuk saldırganlığı uygun bir davranış olarak öğrenir. Bunu anne-babasına karşı gösteremese bile sınıf arkadaşlarına karşı kavgacı davranışlar sergileyebilir. Çocuklar ailede bu tür davranışlara ne kadar maruz kalırsa, saldırganlığa yönelimi o derece artacaktır.

Evlilik ilişkileri kişilerin ebeveynlik tutumlarını da etkiler. Aralarında çatışma olan anne-babalar çocuk üzerinde daha az tutarlı bir disiplin kurarlar. Çocukla ilgili alınması gereken kararlarda anlaşmazlık içinde olmaları çocuğu da çelişkide bırakır. Bu tutarsızlık hali çocukla olan ilişkilerinde sorunlara sebep olur.

Kimi zaman ise ebeveynlerin işsiz kalması, hastalık durumu, bir yakını kaybetme gibi olumsuzluklar anne-babayı strese soktuğundan çocuğa gösterdiği sevgi ve ilgiyi azaltır. Böyle durumlarda çocukta bazı problemli davranışlar görülebilir.

Aile danışmanlığının amacı tüm bu olumsuzlukları aile üyelerinin birbirlerini anlamalarını sağlayarak çözüme ulaştırmaktır.

Senin gönlün değişirse, dünya değişir… (Şems-i Tebrizi)