Bireysel Danışmanlık - Yaşam Aile Danışma Merkezi

OKB (Obsesif Kompulsif Bozukluk)

OKB (Obsesif Kompulsif Bozukluk) Hayatınızı Yönetmesin!

OKB kişinin engel olmadığı, sosyal ve mesleki işlevlerinde bozulmalara yol açan takıntılı düşünce, fikir ve dürtülerin(obsesyon) oluşturduğu huzursuzluk ve sıkıntı halinden kurtulmak için geliştirdiği yinelenen davranış ve düşüncelerden(kompulsiyon) oluşan bir kaygı bozukluğu türüdür.

OKB Belirtileri Nelerdir?
Kişinin;

  • Kıyafetlerine ve bedenine kir, mikrop, toz ve kimyasal maddeler vb. bulaşacağına ilişkin takıntılı düşüncelerinin olması ve bu takıntının yarattığı sıkıntıyı gidermek için bir takım davranışlar (örneğin sürekli ellerini yıkamak) geliştirmesi,
  • Ocak, ütü, kapı, kilit vb. objelerin açık kalmış olabileceğine ilişkin kuşkularının olması ve emin olabilmek için tekrar tekrar kontrol etme gereksinimi duyması,
  • Başkalarına zarar vereceğine, saldırgan davranışlar sergileyebileceğine ilişkin kuşkularının olması,
  • Kendine, yaşına, toplumdaki yerine hiç yakıştıramadığı engel olamadığı takıntılı cinsel içerikli, düşüncelerinin olması,
  • İnanç ve düşüncelerine tam karşıt, çok yoğun ve sıkıntı yaratacak bir biçimde dini içerikli takıntılı düşüncelerinin olması,
  • Yaşamında sıkıntı yaratacak bir biçiminde simetri ve düzen takıntısının olması,
  • Bazı davranışları yapmadan önce kendince önemsediği bir eşyaya dokunma gereksinimi duyması,
  • Herhangi bir günlük aktiviteyi belirli bir sayıya kadar saymadan yaparsa işinin rast gitmeyeceğini düşünerek sayma davranışında bulunması,
  • İleride gerekli olabilir diye düşünerek gereksiz eşyaları biriktirmesi,
  • “Merdiven altından geçmek” gibi bazı davranışları uğursuz olarak değerlendirmesi ve bu durumun kişinin hayatını, günlük aktivitelerinin engelleyecek düzeyde olması OKB belirtisidir.

Siz de kendinizde OKB belirtilerine rastlıyorsanız, hayatınızı sınırlandıran, mesleki ve sosyal işlevinize zarar veren bu rahatsızlıktan kurtularak daha kaliteli bir ömür geçirmek için gerekli olan psikolojik desteği bir an önce almalısınız.

Senin gönlün değişirse, dünya değişir… (Şems-i Tebrizi)