Bireysel Danışmanlık - Yaşam Aile Danışma Merkezi

Antisosyal Kişilik Bozukluğu

Yaygın olarak halk arasında sosyal olmayan ve asosyal kişilere antisosyal denir. Fakat bu tanımlama yanlıştır. Antisosyal kişilik bozukluğu psikopati ile yakından ilişkili bir kişilik bozukluğudur. ASKB’de kişi sorumsuz davranışlarda bulunur, başkalarını aldatma, haklarını ihlal etme, saldırganca davranma, sosyal ve toplumsal kuralları çiğneme sık görülen davranış biçimleridir.

Antisosyal Kişiliğin Özellikleri Nelerdir?

Benmerkezcilik, dürtüsellik, saldırganlık, deneyimlerden ders almama, hazzı geciktirme yetersizliği, empati kuramama, vicdan eksikliği, yalan söyleme, alkol ve madde bağımlılığı antisosyal kişilik bozukluğunun temel özelliklerindendir.
Antisosyal kişiler dürtüselliklerinden ve hazzı geciktirme yetersizliklerinden dolayı gereksinimlerinin hemen karşılanmasını isterler, beklemek istemezler bu doğrultuda uygun olmayan davranışlar sergilerler, anlık zevkleri için bir kalemde her şeyi silebilirler.
Başkalarının haklarını sürekli ihlal ederler, başka biri için kaygı veya suçluluk duymazlar.
Geçmişi ve geleceği düşünmeden mevcut anı yaşamak antisosyal kişiler için çok önemlidir, o anki çıkarları için her şeyi yapabilirler ve bu doğrultuda sıkça yalana başvururlar.
Fiziksel şiddete eğilimlidirler, başkalarına da kendilerine de zarar verebilirler, sıklıkla küfürlü konuşurlar.
Antisosyal kişinin bir insana yardım etmesinin altındaki sebep vicdan değil, güçlü olduğunu hissetmektedir. Vicdan duygusundan yoksun olduklarından dolayı insanları aşağılamaktan çekinmezler, kişinin düştüğü durumu ve kendisini nasıl hissettiğini umursamazlar.
İşlerine ve ailelerine karşı sorumsuzdurlar. İşe gitmek istemezler, işi yürütmekte zorlanırlar. Ancak işyerinde başkalarına zarar verme imkânı varsa öfkelerini boşaltabilme fırsatı buldukları için işte devamlılık sağlayabilirler, bu da çalışanlara fiziksel ve duygusal şiddet (mobbing) uygulama yoluyla kendini gösterir.
Antisosyal kişiler kendilerini suçlu hissetmediklerinden dolayı şiddet içerikli davranışlarını ve suçlarını tekrarlayabilirler. Bu davranışlarının sonucunda oluşan olumsuzlukları, alınan cezaları önemsemezler.
Kişiye antisosyal kişilik bozukluğu tanısı koyabilmek için en az 18 yaşında olması gerekir. Ancak ASKB tanısı alan kişilerde 18 yaşından önce de çeşitli davranış bozukluklarının olduğu görülmektedir.

DSM-IV Tanı Ölçütlerine Göre Antisosyal Kişilik Bozukluğu

A- Aşağıdakilerden üçünün (ya da daha fazlasının) olması ile belirli, 15 yaşından beri süregelen, başkalarının haklarını saymama, başkalarının haklarına saldırma örüntüsü.

  • Tutuklanması için zemin hazırlayan eylemlerde tekrar tekrar bulunmakla belirli, yasalara uygun toplumsal davranış biçimine ayak uyduramama.
  • Sürekli yalan söyleme, takma isim kullanma ya da, kişisel çıkarı, zevki için başkalarını atlatma ile belirli dürüst olmayan tutum.
  • Dürtüsellik ya da gelecek için tasarılar yapmama.
  • Yineleyen kavga, dövüşler veya saldırılarla belirli olmak üzere sinirlilik ve saldırganlık.
  • Kendisinin ya da başkalarının güvenliği konusunda umursamazlık.
  • Bir işi sürekli götürememe ya da mali yükümlülüklerini tekrar tekrar yerine getirememe ile belirli olmak üzere sürekli bir sorumsuzluk.
  • Başkasına zarar vermiş, kötü davranmış veya başkasından bir şey çalmış olmasına karşı ilgisiz olma veya yaptıklarına kendince mantıklı açıklamalar getirme ile belirli olmak üzere vicdan azabı çekmeme.

B- Kişi en az 18 yaşındadır.
C- 15 yaşından önce başlayan davranım bozukluğunun kanıtları vardır.
D- Antisosyal davranış sadece şizofreni veya manik epizodun gidişi sırasında ortaya çıkmayabilir.

Antisosyal kişilik bozukluğu kişinin kendine de zarar verir ancak en çok kişinin çevresindekilere zarar vermektedir. Hapishanelerde yatan suçluların birçoğu antisosyaldir; trafik magandaları, rastgele havaya ateş açıp ölümlere yol açan kişiler, hiç düşünmeden adam öldüren, insanlara tecavüz eden kişiler antisosyallerdir. ASKB yaşayan kişinin gerekli tıbbi ve psikolojik desteği alması şarttır.

Senin gönlün değişirse, dünya değişir… (Şems-i Tebrizi)