Bireysel Danışmanlık - Yaşam Aile Danışma Merkezi

Borderline Kişilik Bozukluğu

Borderline kişilik bozukluğu kişiler arası ilişkilerde bozulmaların olmasıyla ortaya çıkar, duygulanımda dengesizlik, belirgin dürtüsellik ve kendilik imajının bütünleştirilememesi ile kendini gösteren bir kişilik bozukluğudur.

Özellikleri Nelerdir?

Borderline kişilik bozukluğu yaşayan kişiler sosyal, mesleki ve özel hayatlarında derin güvensizlikler ve dengesizlikler yaşarlar. Sağlam bir kimlik duygusu geliştirememişlerdir.

Bu kişiler kolaylıkla düş kırıklığı ve çökkünlük yaşarlar. Zaman zaman antisosyal ataklar, bağımlılık yaratan madde yönelimi, kendine zarar verme eğilimleri (kendini jiletle kesme, sigara ile yakmak, intihar girişimi gibi) görülür.

Genellikle boşluk, anlamsızlık ve yalnızlık duygularından yakınırlar. Bu kişilerin en belirgin özelliklerinden biri yalnız kalmaya dayanamama ve sık sık yalnız kalma korkusu, terk edilme korkusu yaşamalarıdır.

İlişkilerinde karşılarındaki kişiyi aşırı büyütüp, göklere çıkarma ve aşırı değersizleştirip, yerin dibine sokma gibi tutarsızlıklar görülür.

Sürekli kimlik karmaşası yaşarlar; kişi kendisinin mükemmel olduğunu düşünürken birden bire aşağılık ve değersiz olduğunu düşünmeye başlayabilir. Aynı zamanda ahlaki değerlerle ilgili olan düşünceleri de bu şekilde birden bire değişebilir.

Bu kişiler, aniden çok para harcama, hızlı ve tehlikeli araç kullanma, birden aşırı yemek yeme, önceden düşünülmeyen uygunsuz cinsel davranışlarda bulunma gibi kendine zarar verme olasılığı yüksek olan, sonucu düşünülmeyen davranışlarda bulunabilirler.

Duygu durumlarında saatler içinde öfkeden, üzüntüye, kaygıdan, sevince gibi sürekli değişimler görülür. Öfkelerine hakim olmada zorlanırlar, kavgalara karışma, hakaretlerde bulunma olasılıkları yüksektir.

İnsanlar tarafından kabul edilme ve reddedilme konusunda oldukça hassastırlar bunda kendilerine güven duygularının kırılganlığı etkilidir. Ayrılık durumlarında yoğun öfke yaşarlar ve bunu karşılarındaki kişiye belirgin bir şekilde gösterirler, sonrasında bundan dolayı yoğun pişmanlık ve suçluluk duyarlar, kendilerini aşağılık ve değersiz olarak görmeye başlarlar.

Terk edilme ihtimali olduğunu düşündüklerinde karşısındaki kişiyi zorlayabilir, tehdit edebilir ve intihar girişiminde bulunabilirler.

Bu kişilerin depresyon yaşama ihtimalleri de oldukça yüksektir.

Borderline Kişilik Bozukluğu kişinin benlik algısına, arkadaş ilişkilerine, özel yaşamına zarar vermektedir, ayrıca kişinin değişen ruh hali ve depresyona eğiliminin olması da mesleki işlevselliğini düşürmektedir, değişen ruh hali ve dürtüselliği ise kendine zarar verme olasılığı yüksek olan eylemlere yönelmesine yol açar ve kişinin yaşamını tehdit eder. Psikolojik destek almak kişinin sosyal, mesleki ve özel hayatını sağlıklı ve işlevsel hale getirecektir.

Senin gönlün değişirse, dünya değişir… (Şems-i Tebrizi)