Bireysel Danışmanlık - Yaşam Aile Danışma Merkezi

Dikkat Eksikliği

Dikkat Eksikliği Nedir?

Dikkat eksikliği çocukluk döneminde başlar, yaşam boyu sürer ve etkilenen erişkinlerin; akademik, sosyal ve iş yaşamlarındaki işlevsellikleri gibi birçok alanda günlük işlevselliğini ciddi şekilde bozar. Dikkat becerilerinde ortaya çıkan bozukluklar, unutkanlıklar, motivasyon eksikliği, dolayısıyla öğrenmenin beklenen düzey ve zamanda gerçekleşmemesi gibi durumlar kişinin günlük yaşam aktivitelerini, mesleki performansını ve dolayısıyla yaşam kalitesini düşürmektedir.

Bu ifadelerden birkaçı veya benzerleri sizin içinde geçerli mi?

 • “Araç kullanırken dikkatsiz olmaya başladım…”
 • “ Aradığım şeyi nereye koyduğumu unutuyorum aradığımı bulamıyorum…”
 • “ Yemeği sık sık ocakta unutuyorum…”
 • “ Dikkatim kolayca dağılıyor ve toparlamakta güçlük çekiyorum…”
 • “ O kadar saat ders çalışıyorum ama aklımda birşey kalmıyor …”

Dikkat Eksikliği Belirtileri

Dikkat eksikliğini başlıca belirtileri aşağıdaki gibidir;

 • Yönergeleri başından sonuna kadar takip edememe,
 • Dikkatini yaptığı işe ya da oyununa vermekte zorlanma,
 • Evde ya da okulda yapacağı işler ve aktiviteler için gereken malzemeleri kaybetme,
 • Birisi konuşurken dinlemez gibi görünme,
 • Detayları gözden kaçırma,
 • Düzensiz görünme,
 • Uzun süre zihinsel çaba gerektiren işleri yapmakta zorlanma ve bunlardan kaçınma,
  Unutkanlık,
  İlginin kolayca başka yöne kayması.

Çocuklarda ve Ergenlerde Dikkat Eksikliği

Çocuklarda görülen dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda (DEHB) çocuk, dikkatini sürdürmekte zorlandığı için zeka düzeyi normal veya üzeri olsa bile, okul başarısızlığı ve dürtülerini kontrol etmekte zorlandığı için uyum sorunları yaşayabilmektedir.

Hiperaktivite Belirtileri

 • Yerinde duramazlar,
 • Oturması gerektiği halde oturamazlar,
 • Sessiz sakin oyun oynamakta güçlük çekerler,
 • Yerli yersiz koşup tırmanırlar,
 • Çok konuşurlar,
 • Çoğu zaman sorulan soru tamamlanmadan cevabını yapıştırırlar,
 • Her zaman bir şeylerle uğraşırlar,
 • Sırasını beklemekte zorlanırlar,
 • Olaylara ya da konuşmalara müdahale edip yarıda keserler.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite için DSM-IV Kriterleri

Erişkinlerde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna sıklıkla eşlik eden başlıca özellikler:

 • Zamanlama ve organize olamama,
 • Sık iş değişikliği yapma, bir işi bitirmeden başka işe başlama,
 • Çocuk yetiştirmede, karşı cinslerle ilişkide, akraba ve arkadaşlıklarda sakin ve sabırlı davranamama,
 • Birebir ilişkilerde ani davranışlar ve duygularla hareket etme ve duygularını kontrol edememe,
 • Erken yaşta ve kontrolsüz cinsel ilişki,
 • Alkolizm ve madde bağımlılığına yatkınlık,
 • Araba kazaları, trafik cezası alma gibi belirtilerle kendini gösterir.

Senin gönlün değişirse, dünya değişir… (Şems-i Tebrizi)