Bireysel Danışmanlık - Yaşam Aile Danışma Merkezi

Histrionik Kişilik Bozukluğu

Genetik ve psikolojik faktörlere bağlı olarak oluşabilen Histrionik Kişilik bozukluğu dikkat çekmeye yönelik aşırı davranışlar ve duygusal tepkilerle kendini gösterir.

Özellikleri Nelerdir?

Bu kişilerin sürekli dikkat çekme istekleri vardır, dış görünümlerine, giyimlerine çok önem verirler genellikle vücutlarını teşhir eden, zengin görünümlü kıyafetler tercih ederler.

Düşünceleri, duyguları ve inançları sürekli değişim gösterir. Hayal güçleri yüksektir ve yaratıcıdırlar.

Bu kişilerin cilveli, baştan çıkarıcı davranışları dikkat çekicidir, başkalarından çabuk etkilenir ve tahrik olurlar.

İnsanları kullanırlar. Başkaları tarafından reddedilmek istemezler, dışarıdan dost canlısı ve yardım sever görünürler fakat amaçları övgü almaktır.

Bu kişiler olayları dramatize ederler, duygularını abartılı olarak gösterirler. Dram filmi izlediklerine abartılı olarak ağlayabilirler, ya da sevgilerini abartılı bir şekilde gösterebilirler.

İnsanlardan onay olmak onlar için bağımlılık haline gelmiştir, sürekli olarak övülmeye ve teşvike ihtiyaç duyarlar ve doymazlar. İlgi görebilmek için yalana başvururlar, yalanlarının ortaya çıkmasından korktukları için ilişkileri süreklilik göstermez.

Arkadaş ilişkilerinde başarılı değildirler, sevecen tavırlarıyla arkadaş edinirler ancak sonra sürekli övgü, ilgi ve onay beklemeleri insanları uzaklaştırmaktadır. Genellikle çevreleri tarafından kibirli, yapay, bencil ve aşırı tepkisel olarak algılanırlar.

Histrionik kişilik bozukluğuna özellikle kadınlarda rastlanmaktadır, histrionik kadınlar fiziksel görünüşlerini oldukça fazla kullanırlar ve cinsel arayış içindeymiş gibi algılanırlar.

Bir Kişinin Histrionik Olup Olmadığını Nasıl Anlarız?

Kişinin Histrionik olduğunu söyleyebilmek için kişide aşağıdaki kriterlerden en az beşinin bulunması gerekir.

  • Kişi ilgi odağı olmadığı durumlarda rahatsız olur.
  • Kişinin başkalarıyla olan etkileşimi uygunsuz bir şekilde cinsel yönden ayartıcı ya da baştan çıkarıcı şekildedir.
  • Kişinin duyguları hızla değişir ve yüzeyseldir.
  • Kişi dikkati üzerine çekmek için belirgin bir şekilde fiziksel görünümünü kullanır.
  • Kişinin konuşmaları başkalarını etkilemeye yöneliktir ve ayrıntı içermez.
  • Kişi gösteriş yapar, davranışları yapmacıktır ve duygularını abartılı bir şekilde gösterir.
  • Kişi telkine yatkındır.
  • Kişi ilişkilerinin olduğundan daha yakın olması gerektiğini düşünür.

Histrionik bozukluk kişinin başkalarına bağımlı olarak yaşamasına, onay alamadığında kendilik değerinin düşmesine, kendini yanlış ifade etmesine sebep olur; kişinin yaşam kalitesini arttırabilmesi gerekli psikolojik desteği alması önemlidir.

Senin gönlün değişirse, dünya değişir… (Şems-i Tebrizi)