Bireysel Danışmanlık - Yaşam Aile Danışma Merkezi

Pasif – Agresif Kişilik Bozukluğu (PAK)

Kişinin çocukluk döneminde anne ve babadan yeterli ilgiyi görememesi, onlar tarafından göz ardı edilmesi, küçük yaşlarda kendini savunamaması, tepkisini dile getirememesi gibi faktörlere bağlı olarak oluşabilen Pasif-Agresif Kişilik bozukluğu kişiyi sosyal hayata dahil olmaktan ve günlük rutine alışıp yaşamaktan alıkoyar.

Pasif-Agresif Kişilik Bozukluğuna Sahip Bireylerin Özellikleri Nelerdir?

Bu kişiler günlük iş ve sosyal hayatlarında sorumluluk almaktan kaçınırlar. Yapılması gereken işleri geciktirir veya zamanında yapamazlar. İşleri geciktirmek için sürekli olarak bahaneler yaratırlar. Çoğu zaman kasten yavaş çalışıyor veya kötü yapıyor gibi görünürler. Bu nedenle genellikle iş hayatlarındaki performanslarında verimsizlerdir.

Pasif-Agresif kişilik bozukluğuna sahip bireyler en ufak bir eleştiriye bile tahammül edemezler. Takdir edilmemekten ve yanlış anlaşılmaktan dolayı sürekli olarak yakınırlar. Otoriteyi gereksiz görürler ve emir verilir bir tavır karşısında agresif tavırlar sergilerler. Bu sebeple takım çalışmalarına yatkın değillerdir.

Sürekli kendilerine değer verilmediğini, arkalarından iş çevrildiğini düşünürler. Belirli bir mevkide olan insanları kıskanırlar ve kendilerinin hak ettiği değeri görmediklerinden şikayet ederler.

Kişiler duygularında kararsız, huzursuz ve bıkkın olarak görülürler. Arkadaş çevresinde uyumlu değillerdir, kendilerini gösteremez, sürekli değişen davranışlar sergilerler. Neşeli halleri uzun sürmez, bir anda durumlarında değişiklik olur, beklenmedik tartışmacı tavırlar sergilerler.

Yakınlarına aşırı bağlılıkları vardır fakat bunu belli edemezler, onlarla sürekli bir küskünlük halinde olurlar ve karşı tarafın hep hatalı olduğunu düşünürler. Sorunları çözmekten kaçınırlar ve olaylar karşısında negatiflik ararlar.

Arzu ettikleri şeyler gerçekleşmediği anda aniden sinirlenebilir, gücenebilir ve somurtkan tavırlar sergileyebilirler.

Bu kişilik bozukluğuna sahip kişiler başlarına buyruk yaşamayı severler, her zaman canları ne isterse onu yapmaya çalışırlar.

Bu kişilerin psikolojik desteğe başvurmalarının en önemli nedeni insanları şikayet etme eyleminde bulunma isteğidir.

Bir Kişinin Pasif-Agresif Kişilik Bozukluğuna Sahip Olup Olmadığını Nasıl Anlarız?

Kişinin Pasif-Agresif olduğunu söyleyebilmek için kişide aşağıdaki kriterlerden en az beşinin bulunması gerekir.

  • Günlük işlere, iş ve sosyal tasarılara karşı pasif olarak direnç göstermek.
  • Asık yüzlü ve tartışmacı tavırlar sergilemek.
  • Sürekli olarak takdir edilmemekten ve yanlış anlaşılmaktan şikayet etmek.
  • Daha şanslı olmaya yönelik gücenme ve kıskançlık belirtileri vermek.
  • Otoriteyi küçük görme ve eleştirileri mantıksız bulmak.
  • Şanssız olmaktan yakınmak ve abartılı şekilde bunu dile getirmek.
  • Düşmanca meydan okumak ve pişmanlık duymak.

Pasif-Agresif bozukluk kişinin iş, aile ve arkadaş ortamlarını olumsuz yönde etkileyerek, daima yapabileceğinden daha azını yapmasına ve geri planda kalmasına neden olur. Kişinin yaşamını sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmesi için gerekli psikolojik desteği alması şarttır.

Senin gönlün değişirse, dünya değişir… (Şems-i Tebrizi)