Bireysel Danışmanlık - Yaşam Aile Danışma Merkezi

Şizotipal Kişilik Bozukluğu

Şizotipal kişilik bozukluğu Şizofreniye oldukça benzetilen fakat Şizofreniye göre daha az normal dışı davranışlara sebep olan bir kişilik bozukluğudur.

Şizotipal Kişilik Bozukluğuna Sahip Bireylerin Özellikleri

Bu kişiler karşılaştıkları olaylara görünür tepki vermezler tepkilerini kendi içlerinde yaşarlar.
Kişiler arası ilişkilerde sorun yaşarlar neredeyse hiç yakın ilişkileri yoktur, kurdukları yakın ilişkilerden birden bire rahatsızlık duyarlar, kişiler arası ilişkilerde becerileri yoktur garip davranışlar sergilerler.
Bu kişilerde referans düşünce denilen bir düşünme tarzı görülmektedir. Bu düşünce biçimi doğrultusunda kişi kendiyle alakasız olayların, başkalarının konuşmalarının , bakışmalarının, gülüşmelerinin, söylenenlerin ve tutumların kendiyle ilgili olduğunu düşünür. Tesadüfü gerçekleşen olaylara kendilerinin sebep olduğunu düşünebilirler.

Katıldıkları sosyal aktivitelerde aşırı derecede heyecan, kaygı, alınganlık ve kuşku yaşarlar. İlişki halinde bulundukları kişilere karşı aşırı derece de şüphecidirler bu kişiler. Kendilerini toplumdan soyutlamak istemeseler de insanlara karşı her zaman mesafelidirler.

Bu kişilerin tuhaf inançları ve sihirsel düşünceleri vardır. Başlarına gelen veya etraflarında olan olaylarla ilgili tuhaf yorumları vardır; altıncı his, büyüsel güç, telepati ve batıl inançlar gibi.

Şizotipal kişilik bozukluğuna sahip olan kişi olağandışı algısal deneyimlerden bahseder; vücudunda böcek dolaştığı gibi bedensel illüzyonlar hissedebilir ya da ölen yakınlarını gördüğünden, insanların düşüncelerini okuyabildiğinden söz edebilir.

Bu kişilerin konuşma şekli de oldukça tuhaftır. Konuşurken konudan konuya atlayabilir, alakasız konulardan bahsedebilir, abartılı ifadeler kullanabilirler ve gereksiz yere ayrıntılardan bahsedebilirler. Sürekli aynı konulardan bahsetme de bu kişilerin konuşmalarında sıklıkla görülür.
Bunun yanında bu kişilerin davranışları ve konuşmaları gibi görünümleri de normal dışı, abartılı ya da tuhaf olabilmektedir.

Bu kişiler alışık oldukları kişilerin yanında ve alışık oldukları ortamlarda dahi aşırı kaygı yaşarlar ve bulundukları ortamdan bir an evvel uzaklaşmak isterler.

Şizotipal kişilik bozukluğuna sahip kişilerin yaşam doyumlarını ve yaşam kalitelerini arttırmaları için gerekli psikolojik desteği almaları şarttır.

Senin gönlün değişirse, dünya değişir… (Şems-i Tebrizi)