Çift ve Evlilik Danışmanlığı - Yaşam Aile Danışma Merkezi

Çift ve Evlilik Danışmanlığı

Çift ve Evlilik Danışmanlığı Nedir?

Çift danışmanlığı, evli olan ya da olmayan çiftlerin danışman ile birlikte, ilişkilerini etkileyen durumları, ilişkideki güçlü yanları ve zorlanılan alanları görme fırsatı sağlayan danışmanlık hizmetidir. Çiftlerin ilişkileri ile ilgili ayrıntıları keşfetmelerine yardımcı olur ve ilişkinin daha iyi gitmesi için gerekli olan iletişim şekilleri, roller ve modelleri öğrenmelerini ve uygulamalarını sağlar.

Bireylerin diğer insanlarla kurdukları ilişkiler duygusal doyumları ve sağlıkları açısından çok önemlidir. Özellikle ebeveyn, eş ve çocuklar gibi kişilerle kurulan yakın ilişkilerde, bu rol daha belirgin bir hal alır. Bu yakın ilişkilerden birisi olan evlilik ilişkisinde, eşler zaman zaman çatışmalar, zorlu ve sıkıntılı dönemler yaşayabilirler.

Çift danışmanlığında amaç kişileri değiştirmek değil, kişisel gelişimlerine yardımcı olmaktır. Çiftlerin hem aralarındaki etkileşim biçimleri değerlendirilir hem de her birinin kişilik özellikleri ortaya çıkarılır. Kişilik özelliklerine bağlı olarak kendilerini ifade ediş biçimlerinin, problem çözme stillerinin ilişkiye nasıl yansıdığı değerlendirilir. Bu değerlendirmelerden sonra, çiftlerin her ikisinden de problemin ne olduğunun tanımını yapmalarını istenerek her birinin soruna bakış açıları, aralarındaki etkileşimler gözlenir.

Aile hayatı bir buzdağı gibidir. Çoğu kimse olup bitenlerin sadece onda birinin farkındadır. Daha fazlasının olabileceğinden şüphelenirler ama ne olduğunu bilemezler ve nasıl bulacaklarına dair de hiçbir bilgileri yoktur. Ve bu bilinmezlik, aileyi zorlu bir yola sokabilir. Denizcinin kaderinin buzdağının su altındaki kısmını bilmesine bağlı olması gibi ailenin kaderi de günlük aile olaylarının altında yatan duyguları ve ihtiyaçları anlamaya dayanır.

Aile ve çiftlerle olan çalışmaların uzun vadeli etkisi söz konusudur. Bireyler, kendileri ve diğer aile üyeleri hakkında daha fazla şey öğrenmektedirler ve birbirleri ile kurdukları yakın ilişkiler desteklenmektedir. Problemlerle baş etme becerilerinin edinilmesi ile birlikte, sadece o anda yaşanan durumlara çözüm üretilmesi değil, sonrasında da yaşanabilecek bazı zor durumlarla baş edilebilesi sağlanabilmektedir.

Güç, yakınlık, özerklik, güven ve iletişim becerileri gibi konular, dünyadaki yaşam biçimimizin temelidir. Dünyayı değiştirmek için aileyi değiştirmek gerekir.

Çift ve Evlilik Danışmanlığından Kimler Yararlanabilir?
Özellikle aile ve çift ilişkilerinde problem yaşayan herkes bu danışmanlık hizmetinden yararlanabilir.

Çift ilişkileri, evlilik problemleri, boşanma, yas ve kayıplar, istismar- ihmal ve şiddet, aile yaşamında değişiklikler (iş değişikliği, taşınma vb.), ebeveynlik becerileri, üvey bireyi bulunan ailelere destek ,evlat edinme, üvey ebeveyn/çocuk ilişkileri, kendine ve çevresine zarar verici davranışlar, iş stresi, ekonomik problemler çift ve evlilik danışmanlığı yelpazesinde yer almaktadır.

Çift ve Evlilik Danışmanlığı Nasıl Yapılır?
Bu danışmanlık hizmeti uygulamasının farklı yöntemleri vardır. Bazı uygulamalarda tüm aile üyeleri aynı seansta bir araya gelirken, bazen de danışman aile üyelerinden bir ya da ikisini veya çiftleri tek tek görebilir.

Özellikle çocuk merkezli aile danışmanlığı uygulamalarında, bazı durumlarda, çocukları öğretmenleri, okul rehberlik servisi, sosyal hizmet uzmanları ile görüşmeler söz konusu olabilmektedir.

Senin gönlün değişirse, dünya değişir… (Şems-i Tebrizi)