Çocuk Danışmanlığı

Tikler belli bir amaca yönelik olmayan, istem dışı ve ani bir şekilde gerçekleşen kas kasılmalarıdır. Tiklerin sıklığı ve şiddeti değişebilmektedir ve uyku sırasında kaybolmaktadırlar.

Tikler Ne Şekilde Görülür?

 • Gırtlak temizlemek,
 • Yutkunmak veya yutar gibi yapmak,
 • Dudak oynatmak,
 • Burun kıvırmak,
 • Burnu çekmek,
 • Kaşları kaldırmak,
 • Elleri ve ayakları sallamak,
 • Omuz silkmek,
 • Parmak çıtlatmak,
 • Sık sık gözlerini alışılmamış şekilde ayırmak,
 • Hızlı hızlı nefes almak,
 • Boyun adalelerini kasmak,
 • Başı sallamak veya oynatmak şeklinde görülür.

Neden Ortaya Çıkar?

Genetik ve çevresel nedenler kaynaklanarak ortaya çıkabilen tikin oluşmasında daha çok psikolojik faktörlerin etkili olduğu görülmektedir. Çocuğun heyecan, korku ve irkme yaratan bir yaşantısının olması, ailelerin katı ve baskıcı tutumları, kardeş kıskançlığı, aile içi şiddet, boşanma, yüze vurulan bir tokat, travmatik bir olaya şahit olma durumları tik oluşmasına neden olabilir. Bunun yanında çocuğun dikkat dağınıklığı ve hiperaktivite bozukluğu gibi bir rahatsızlığının olması da tik oluşumuna sebep olabilir. Tik oluşmasının diğer bir sebebi de taklittir; küçük yaşta çocuklar anne babalarının veya öğretmenlerin hareketlerini taklit edebilmektedirler, bu taklitlerin alışkanlık haline gelmesi tiki oluşturur.

Ailelere Öneriler;

 • Öncelikle aileler çocuğa sevildiğini hissettirmeli, çocuğun olumlu benlik algısı ve özgüven geliştirmesine bu şekilde katkıda bulunmalıdırlar,
 • Anne baba ve çocuk tiklerin ne olduğuyla ilgili bilgi edinmelidir. Çocuk tiki hakkında ne kadar bilgili olursa tikiyle başa çıkması o kadar kolay olur,
 • Anne ve babalar çocuğu başkalarıyla kıyaslamamalı, sürekli eleştirmemeli ve çocuktan performansının üzerinde beceri veya başarı beklememelidirler. Çocuk böyle bir durumda strese girecektir ve stres de tikin oluşma sıklığını arttıracaktır.
 • Aileler çocuğun tikiyle asla alay etmemeli, tiki konusunda uyarılarda, ikazlarda bulunmamalıdırlar böyle bir tutum çocuğun kendini baskı altında hissetmesine yol açacak ve tiklerin sıklığını arttıracak veya yeni bir tik oluşmasına sebep olacaktır.
 • Ev içinde yoğun çatışmaların, geçimsizliklerin olması çocuğu güvensiz hissettirecek ve stres yaşamasına sebep olacaktır. Aileler tik oluşumuna sebep olan ve sıklığını arttıran aile içi geçimsizlikle ilgili aile danışmanlığından yararlanabilirler.
 • Aileler okulla ve çocuğun arkadaşlarının aileleriyle iş birliği içinde olmalıdır; çocuğa nasıl davranılması gerektiğiyle ilgili iletişim kurmalıdır. Çünkü arkadaşları tarafından tikiyle dalga geçilen çocuğun benlik saygısı azalır ve çocuk arkadaş edinmekten, sosyalleşmekten korkar. Bunun yanında kendisiyle alay edilen çocukta tiklerin sıklığının artması ve yeni bir tik oluşması ihtimali de yüksektir.

Tüm bunların dışında çocuğunuzun üstesinden gelemediği bir tik problemi varsa mutlaka bir uzmandan gerekli psikolojik desteği almanızı öneririz.

Senin gönlün değişirse, dünya değişir… (Şems-i Tebrizi)