Oyun Terapisi - Çocuk Danışmanlığı

Oyun Terapisi

Oyun terapisi temelinde, oyunun çocuğun kendini, duygularını ve yaşadığı zorlukları ifade etmesi için doğal bir yol olduğu fikri yatar. Bir yetişkinin ifade yolunun ‘’konuşmaktan’’ geçmesi gibi çocukların ifade yolu ‘’oynamaktan’’ geçer. Bu yolda oyun terapisinde kurulan oyunlar çocuğun dili, seçtiği oyuncaklar ise kelimeleridir.

Yönlendirici olmayan oyun terapisi, çocuğun yaşadığı güçlükleri en iyi kendisinin tanıdığını ve neye ihtiyacı olduğunu en iyi keşfedecek kişinin de kendisi olduğunu öngörür. Bu nedenle terapide esas konu sorun veya düzeltilmesi gereken bir alan değil, çocuğun mevcut özellikleriyle bir birey olarak ele alınmasıdır.

Terapinin temelinde yatan kişilik kuramı, bireyin her davranışının altında kendini tam olarak tanıma ve kendini gerçekleştirme güdüsünün yattığını söyler. Oyun terapisi çocuğa bu büyüme için sunulan önemli bir fırsattır. Çocuk, terapide kendi olabilme özgürlüğünü elinde tutar ve bir değerlendirme kaygısı olmaksızın bütünüyle kabul edilir. Kendini ifade etmesinin en doğal aracı olan oyun ile gerginlik, saldırganlık, güvensizlik, korku ve hayal kırıklığı gibi duyguları açığa çıkarır. Ayrıca duyguları tanır, onlarla yüzleşir, deneyimlemeyi ve denetlemeyi öğrenir ve onlardan uzaklaşır. Oyun odası bu olgunlaşma için işlevsel bir zemindir ve çocuğu gerçek dünyadaki benzer durumlar için hazırlar.

Oyun Terapisinin günlük oynanan oyundan farkı

Çocukların hayatının her noktasında neyi nasıl yapmaları gerektiğini söyleyen, onlara yol gösteren birileri vardır. Çocuğun günlük oyunu sırasında bile çevresindeki yetişkinlerin ‘’daha yavaş ol, düşeceksin’’, ‘’daha sessiz oyna, gürültü yapıyorsun’’, ‘’bunlarla oynama artık bebek değilsin’’, ‘’ hep aynı oyunu oynuyorsun, biraz değiştir’’, ‘’sadece oyuncağın kırıldı ağlayacak ne var’’ veya ‘’daha sakin oyna yoksa oyuncakların kırılır, yenisini almam’’ vb. sayılabilecek birçok müdahaleyle karşılaşmaktadır. Herhangi bir yönlendirme, eleştiri veya kısıtlamanın olmadığı oyun odası çocuk için özel bir deneyimdir. Başrol çocuktur ve bu güvenli alanda kimse ona ne yapması gerektiğine dair tavsiye vermez, başlı başına bir bireydir. Oyuncaklarla nasıl isterse o şekilde oynar ve tamamen kabul görür. ‘’Burada nefret edebilir, sevebilir ve taş bir heykel gibi kayıtsız olabilir; yine tamamen kabul görür. Bir kasırga kadar hızlı yahut bir kaplumbağa kadar yavaş olabilir ve ne hızı kesilir ne de acele ettirilir (Axline, 2020) (M, Baydoğan, Çev.).’’ Oyun terapisi sonrası birçok çocuk ebeveynine ‘’içeride bir şey yapmadık, sadece oyun oynadık’’ bilgisini vermektedir. Bununla birlikte yanıt, içeride çocuğa kendini sınaması, özelliklerini keşfetmesi ve sorunları için sorumluluk almasında fırsat tanınmıştır.

Oyun Terapisinde terapistin rolü

Oyun odasında kabul edici ve anlayışlı bir terapistin varlığı, çocuğun gerçek kendiliğini gösterebileceği terapötik ilişkiyi sağlar. Terapist çocuğun kurduğu oyunlar ve konuşmalar sırasındaki duygu ifadeleri konusunda dikkatlidir. Çocuğun duygu ifadelerini anlamlandırmasını kolaylaştırmak için ona yansıtır ve cesaretlendirir. Ne dediği ve ne yaptığına bakılmaksızın anlaşıldığını hisseden çocuk daha özgüvenli davranarak deneyimlerini arttırır ve iç dünyasını giderek daha fazla açığa çıkarır. Bu derinleşen iletişim sayesinde çocuk problemlerini ele alabilir.

Oyun Terapisinin etkili olduğu problemler

 • Kaygılar ve korkular
 • Öfke sorunları, saldırgan davranışlar
 • Çocukluk depresyonu
 • Ayrılık anksiyetesi
 • Davranışsal gerileme (alt ıslatma, parmak emme, vb gibi)
 • Özgüven sorunları
 • Uyku/yemek/tuvalet problemleri
 • Kardeş kıskançlığı
 • Okula uyum sorunları
 • Aşırı çekingenlik
 • Anne-baba ayrılığı; boşanma
 • Kayıp, yas, travma vb. çok geniş bir yelpazede birçok ülkede uygulanan etkinliği kanıtlanmış bir terapi modelidir.

Senin gönlün değişirse, dünya değişir… (Şems-i Tebrizi)