Çocuk Danışmanlığı

Tırnak Yeme

Çocuklar Neden Tırnak Yer?

Tırnak yeme davranışı erken dönemlerden itibaren çocuklarda gözlenebilecek bir durumdur. 2-3 yaş civarında gözlenebileceği gibi, okul çağı çocukluk dönemlerinde de rastlanabilir. Küçük çocukların yaklaşık üçte birinde bu alışkanlık görülürken, ergenlik dönemindeki bireylerin yarısında karşımıza çıkmaktadır. Yetişkinlik döneminde de kendini gösterebilen bir alışkanlıktır.

Tırnak yeme davranışı okul öncesi dönemlerde çocukların birbirlerinden görerek taklit ettikleri bir davranış olabileceği gibi, daha çok çocukların gergin, sıkıntılı veya stresli oldukları zamanlarda gözlenen bir durumdur. Bu davranışın değiştirilmesinde ebeveynlerin rolü oldukça önemlidir. Tırnak yeme davranışının altında yatan nedenleri anlamak, uygun yaklaşım belirlemenin ilk adımıdır.

Okul Öncesi Dönemde Tırnak Yeme Davranışı;

Okul öncesi dönemler çocuğun birçok becerisini geliştirdiği ve kişiliğinin ilk aşamalarını oluşturduğu bir dönemdir. Aynı zamanda bu dönemlerde birçok da geçiş yaşanır. Bebeklerin ilk iki yıldan kalma bir alışkanlıkla her şeyi ağızlarına götürme davranışlarının, bir süre sonra tırnak yemeyle yer değiştirdiğini görürüz. Özellikle çocuğun kendisini baskı altında hissettiği, gergin olduğu, kaygı duyguları yaşadığı durumlarda bu davranışla daha sık karşılaşılır. Konuşmanın gelişmesi, bedensel kontrolün kazanılması, çocuğun yuvaya başlaması gibi birçok yeni tecrübenin yaşandığı bu dönem gergin veya kaygılı hissetmeye yol açabilir. Tırnak yeme davranışı, bu gerginliğin habercisi olabilir.

Aynı zamanda okul öncesi çağı çocukları birçok davranışı taklit yolu ile öğrendikleri için tırnak yeme davranışını da yetişkinlerden veya akranlarından görmüş ve taklit ediyor olabilirler. Bu nedenle çocuğun yaşadığı gerginlik veya kaygı durumlarını incelerken, bu davranışın bir rol modelinden öğrenilip öğrenilmediğinin de incelenmesi gerekir.

Okul Çağı Çocuklarında Tırnak Yeme Davranışı;

Bu dönemde çocuk ailesi dışındaki ilk sosyal kurumla tanışır ve bu kuruma ait kurallara uyum sağlamaya çalışır. Bu kurallar, dersler, sınavlar, arkadaşları ile olan ilişkiler veya öğretmenleri ile yaşadıkları tecrübeler çocuk üzerinde baskı oluşturabilir. Ayrıca anne-babanın çocuk üzerinde tamamen başarı odaklı bir tutum benimsemesi bu baskıyı arttıracaktır.

Bu dönemde görülen tırnak yeme davranışı çocuğun çevresinden de sıklıkla uyarı aldığı için bazen çocuğu daha da zor durumda bırakabilir.

Ailelere Öneriler:

Öncelikle ebeveynlerin çocuklarının hangi durumlarda bu davranışı sergilediklerini gözlemlemeleri problemin kaynağını anlama konusunda yardımcı olacaktır. Bunun için de ilk adım çocuğun neler yaşadığı hakkında fikir sahibi olmaktır. Örneğin okul çağında olan bir çocuk sınav dönemlerinde veya üzerinde fazla sorumluluk hissettiğinde bu davranışı sergiliyor olabilir. Bu durumda çocuğun stresini azaltmak için başka alternatifler sunulmalıdır.

Çocuğunuzun bu davranışı nerelerde, ne zamanlarda, hangi koşullar altında sergilediğini gözlemlemeye çalışın. Bu şekilde davranışı neyin tetiklediğini anlamanız kolaylaşacaktır.

Tırnak yeme davranışının altında yatan çocuğu kaygı ve gerginliğe iten olumsuz bir olay veya düşünce hakkında çocukla konuşmak ve çözüm yollarını birlikte düşünmek çocuk için çok faydalı olabilir.

Tırnak yeme davranışını tetikleyen durumlardan biri olan ilgi ve sevgi eksikliğini giderme amaçlı olarak çocukla vakit geçirmek ve çocuğa ilgi göstermek bu konuda etkili olacaktır.

Bu davranışı sergileyen çocuk asla cezalandırılmamalı, korkutulmamalı, tehdit edilmemelidir. Bu tutumlar çocuğunuzun daha da büyük kaygı yaşamasına ve tırnak yeme davranışının daha da artmasına neden olabilir. Aynı zamanda çocuğunuza “böyle yaparak beni çok üzüyorsun”, “kocaman oldun hala bebek gibi davranıyorsun” tarzı ifadeler kullanmamalısınız.

Tırnak yeme davranışına sebep olarak gösterilebilecek bir diğer önemli faktör de özgüven eksikliğidir. O yüzden ebeveynler çocuklarında gördükleri olumlu ve güçlü yönlerine dikkat çekmeli, bu davranışın üstesinden gelebileceğine onu inandırmalı ve motive etmelidirler.

Eğer bu davranışı ebeveyn olarak sizler de sergiliyorsanız, sizin de olumsuz model teşkil etmemek için bu davranışı bırakmaya çabalamanız gerekmektedir. Böylece ona sadece nasıl davranması gerektiğini söylemek yerine davranışlarınızla da destek olmuş olursunuz.

Çocuğunuza bu davranışı bırakması için zaman vermeli ve bu konuda aceleci olmamalısınız.

Eğer çocuğunuz bu önerileri denemenize rağmen hala tırnak yeme davranışına devam ediyorsa mutlaka bir uzmandan gerekli psikolojik desteği almalısınız.

Senin gönlün değişirse, dünya değişir… (Şems-i Tebrizi)