EMDR - Uzmanlık Alanlarımız

Çocuk ve Ergenlerde EMDR

Çocuklar yaşadığı olumsuz yaşantıları veya travmaları işlemleyip kayıt altında tutarlar. Bu kayıt etme hali; hem beden hem duygu hem de düşünce içeriği şeklinde olabilmektedir. Çocuk olumsuz yaşantıyı veya travmayı, mevcut anı ağlarına ekleyerek büyümeye ve gelişmeye devam eder. Bu süreçte olumsuz yaşantılar etkisini çocuğun kendine dair olumsuz düşüncelerinde, yoğun duygularında veya davranışlarında gösterir.

Çocukta meydana gelen bu olumsuz etkiler EMDR ile aşamalı olarak duyarsızlaştırılmaktadır. Ailenin işbirliği ile devam eden bu sürece Oyun Terapisi, Bilişsel- Davranışçı Terapi gibi diğer uygulamalar da entegre edilir. Çocuğun içsel kaynakları arttırılarak baş etme mekanizmaları desteklenir. Böylece çocuğun günlük yaşantısını etkileyen ve gelişiminin önünde engel oluşturan durum için olumlu bir sonuca ulaşılır.

 

Çocuk ve Ergenlerde EMDR’nin Kullanıldığı Alanlar:

 • Travma.
 • Yoğun öfke, kaygı, korku gibi duygu-durumlar.
 • Bağlanma Sorunları.
 • Depresyon.
 • Fobiler.
 • Öğrenme bozuklukları.
 • Yas.
 • Kendilik Değeri ve Özgüven gibi yapılandırılması gereken duygusal kaynakların kazanımında.
 • Performans Kaygısı.
 • Performans Geliştirme. (Örneğin spor, sahne sanatları ve buna benzer diğer performans gerektiren konularda)
 • Sınav kaygısı.
 • Davranış Bozuklukları.
 • Doğum öncesi-prenatal dönem travmaları.
 • Doğum travmaları.
 • Medikal müdahaleler.
 • Hastalıklar.
 • Okul travmaları.
 • Öğrenme travmaları.
 • Anlatılan olumsuz olaylara maruz kalma durumları.
 • Sevdiği, bağlandığı kişinin başına gelenler.
 • Kazalar, şiddet gibi tüm travmatik yaşantılar.

Senin gönlün değişirse, dünya değişir… (Şems-i Tebrizi)