EMDR - Uzmanlık Alanlarımız

EMDR Kullanılan Alanlar

EMDR; endişe, suçluluk duygusu, öfke, travma sonrası reaksiyonları, bazı depresyon çeşitleri, fobi ve yas gibi rahatsızlık veren semptomların azaltılmasında kullanılır. Bunun yanı sıra; performans geliştirme (ör: spor ve buna benzer diğer başarı gerektiren konularda), kendilik değeri ve özgüven gibi yapılandırılması gereken duygusal kaynakların kazanımında her geçen gün daha fazla kullanılmaktadır. EMDR özellikle Travma Sonrası Stres Bozukluğu’nun iyileştirilme sürecindeki başarısıyla bilinmektedir ve bu konuda yapılan bir çok araştırmayla belgelenmiştir.

EMDR’nin Kullanıldığı Alanlar:

 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu.
 • Depresyon.
 • Kaygı Bozuklukları. ( Panik Bozukluk, Genellenmiş Kaygı Bozukluğu vs. gibi)
 • Tüm Travmatik Yaşantılar. ( Cinsel Taciz, Tecavüz, Fiziksel Şiddet, Psikolojik Şiddet, Doğal Afetler, İhanet-Terk, Aldatma vs gibi.)
 • Kompleks Travma ve buna bağlı kişilik bozuklukları.
 • Fobiler ve Korkular. ( Sosyal Fobi, Uçak Fobisi, Yükseklik Korkusu vs. gibi )
 • Yas.
 • Kendilik Değeri ve Özgüven gibi yapılandırılması gereken duygusal kaynakların kazanımında.
 • Performans Kaygısı.
 • Performans Geliştirme. (Örneğin spor, sahne sanatları ve buna benzer diğer performans gerektiren konularda)
 • Öfke ve Stres Yönetimi.
 • Baş Ağrısı.
 • Kilo Kontrolü ve Yeme Bozuklukları.
 • Beden Algısı Bozuklukları.
 • Yeme Bozuklukları.

Senin gönlün değişirse, dünya değişir… (Şems-i Tebrizi)