EMDR - Uzmanlık Alanlarımız

EMDR'ın Süreci

EMDR ile travma tedavisi prosedürü adım adım tanımlanmış bir süreçtir.

EMDR tedavisi sekiz aşamadan oluşur:

 1. Danışan Geçmişi
 2. Hazırlık
 3. Danışanla ilişki (rapport)
  EMDR’nin açıklanması ve danışanın onayı
  Özel, ideal veya güvenli bir yerin yaratılması
  Değerlendirme
 4. Hedef anının (resmin) belirlenmesi
  Bu durumdaki olumsuz inancın belirlenmesi (şimdi ve şu anda)
  Bu durumdaki olumlu inancın belirlenmesi (şimdi ve şu anda)
  Bu olumlu inancın öznel geçerliliğinin belirlenmesi
  Hedef anıya yönelik duyguların belirlenmesi (şimdi ve şu anda)
  Öznel rahatsızlık ölçeğinde hedef anı ve diğer olumsuz olayların verdiği rahatsızlığın ölçüsünün belirlenmesi
  Tüm bu sıkıntıların bedendeki yer alışının tesbit edilmesi (şimdi ve şu anda)
  Duyarsızlaştırma
 5. Yerleştirme
 6. Beden Tarama
 7. Tamamlama
 8. Yeniden Değerlendirme (bu aşama bir sonraki seansta yer alıyor)

Senin gönlün değişirse, dünya değişir… (Şems-i Tebrizi)