Ergen Danışmanlığı - Yaşam Aile Danışma Merkezi

Ergen Danışmanlığı

Ergen Danışmanlığı Nedir?

Merkezimizde, ergenlerin bireysel gelişimlerini, öz güvenlerini, arkadaş ilişkilerini, okul performanslarını ve anne babaları ile iletişimlerini güçlendiren, aile üyeleri arasındaki ilişkileri olumlu yönde destekleyen hizmetler verilmektedir.

Bu hizmetler, ergenlik dönemi gibi yaşamın zorlu ve uzun süren bu büyüme döneminde ortaya çıkan sorunların çözümlenmesine ya da önlem alınmadığında ileride ortaya çıkabilecek sorunların önlenmesine yönelik olarak, ergen ve anne baba ile çalışılarak, gerektiğinde okul ile de işbirliği sağlanarak yürütülmektedir.

Ergenlik döneminin psiko-sosyal gelişim özellikleri, ergenlik döneminde tepkisel davranışlar, ayrışma-bireyselleşme, kimlik karmaşası, ergenler ve arkadaş ilişkileri, özgüven sorunları, duygusal sorunlar, davranış bozuklukları, ergen ile iletişim ve uygun anne baba tutumları, mesleğe yönelme ve kariyer danışmanlığı, ders çalışma, sınav kaygısı, dikkat eksikliği ve hiperaktivite gibi konuları ergen danışmanlığı çerçevesinde yer almaktadır.

Sık rastlanan durumlar;

Senin gönlün değişirse, dünya değişir… (Şems-i Tebrizi)