Ergen Danışmanlığı - Yaşam Aile Danışma Merkezi

Ergen Danışmanlığı

Ergen Danışmanlığı Nedir?

Çocuk, ergen ve gençler her yaş döneminde bir takım davranış ve uyum sorunları yaşayabilirler. Yaşanılan bu sorunlar aile ilişkilerinde de zorluklara neden olmaktadır.

Merkezimizde, ergenlerin bireysel gelişimlerini, öz güvenlerini, arkadaş ilişkilerini, okul performanslarını ve anne babaları ile iletişimlerini güçlendiren, aile üyeleri arasındaki ilişkileri olumlu yönde destekleyen hizmetler verilmektedir.

Bu hizmetler, ergenlik dönemi gibi yaşamın zorlu ve uzun süren bu büyüme döneminde ortaya çıkan sorunların çözümlenmesine ya da önlem alınmadığında ileride ortaya çıkabilecek sorunların önlenmesine yönelik olarak, ergen ve anne baba ile çalışılarak, gerektiğinde okul ile de işbirliği sağlanarak yürütülmektedir.

Ergenlik döneminin psiko-sosyal gelişim özellikleri, ergenlik döneminde tepkisel davranışlar, ayrışma-bireyselleşme, kimlik karmaşası, ergenler ve arkadaş ilişkileri, özgüven sorunları, duygusal sorunlar, davranış bozuklukları, ergen ile iletişim ve uygun anne baba tutumları, mesleğe yönelme ve kariyer danışmanlığı, ders çalışma, sınav kaygısı, dikkat eksikliği ve hiperaktivite gibi konuları ergen danışmanlığı çerçevesinde yer almaktadır.

Yaşamın erken yıllarındaki bu problemler çözülmediği takdirde ilerleyici nitelik gösterip beliren yetişkinlik veya yetişkinlik dönemlerinde  akademik, ailevi ve sosyal alanlarda çözümü zor problemlere yol açabilir. Bu nedenle erken önlem alınması büyük önem taşımaktadır.

 

Çocuklara ve Ergenlere Yönelik Danışmanlık Hizmetleri

 • Oyun Terapisi
 • Bilişsel Davranışçı Terapi
 • Zeka ve Dikkat Testleri
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB)
 • Kaygı Bozukluğu
 • Ayrılık Kaygısı ve Okul Reddi
 • Akran Zorbalığı
 • Sosyal Kaygı
 • Fobiler
 • Yeme Bozuklukları
 • Depresyon
 • Obsesif-kompulsif bozukluk
 • Panik Bozukluk
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Dışa Atım Bozuklukları
 • Cinsel Eğitim
 • Çocuk Mastürbasyonu
 • Kardeş Kıskançlığı
 • İnatçılık
 • Parmak Emme
 • Tırnak Yeme
 • Tik Bozuklukları
 • Tuvalet, uyku, beslenme alışkanlığı danışmanlığı
 • Okula uyum süreci danışmanlığı

Senin gönlün değişirse, dünya değişir… (Şems-i Tebrizi)