Evlilik Öncesi Danışmanlık - Yaşam Aile Danışma Merkezi

Evlilik Öncesi Danışmanlık

Evlilik Öncesi Danışmanlık Nedir?

Son yıllarda boşanma oranlarında görülen artış, evlilik öncesi danışmanlık hizmetlerinin önemine
dikkati çekmektedir. Evlilik için gereken temel bilgi ve becerilerin kazandırılmasına yeterince önemin
verilmemesi evlilik gibi önemli bir kurma gerektiği şekilde hazırlık yapılmadığını ve kurulan ailelerin
sağlıklı bir şekilde devam edemediğini göstermektedir.

Evlilik Öncesi Danışmanlık Hizmetleri uzun yıllardır yurt dışında uygulama alanı bulmaktadır. Bu uygulama sonuçlarına bakıldığında bu tür hizmetlerin boşanma oranlarının düşmesinde önemli etkisi olduğu görülmektedir.

Evliliğin eşler açısından doyum verici olabilmesi için evlilik öncesi bilinçli hazırlık gerekir. Sağlıklı bir
evlilik iki yetişkin arasında gerçekleşir. Bu, kronolojik yaşın dışında bir durumdur. Okulu bitirmiş,
‘evlenme yaşı’ geldiği için evlenme kararı vermiş bir kişi psikolojik ve duygusal olarak evliliğe hazır
olmayabilir. Bir kişi eş seçiminde ne kadar dikkatli olursa olsun, ne kadar uygun bir eş seçerse seçsin
önceden evlilik ile ilgili bilgi sahibi olmadıkça ve hazırlık yapmadıkça uygun eş, evlilikte uyum için
yetmemektedir.

Evlilik öncesi Danışmanlık hizmeti ile ; öncelikle bireylerin kendilerini ve birlikte oldukları
kişiyi daha gerçekçi değerlendirmeleri sağlanır. Evliliklerinde hangi alanlarda sorunlar
yaşayabilecekleri konusunda bilgi sahibi olurlar. İletişim becerileri, duygusal yakınlık, sorumluluk,
beklentiler, problem çözme, iş bölümü, bütçe düzenlemesi, çalışma hayatı, harcamalar, mallar, çocuk
sahibi olma, aileler ve arkadaşlarla ilişkiler, cinsel hayat gibi konular gerçekçi ve yapıcı bir biçimde ele
alınması hedeflenir.

Çiftler evlilik yaşamında kendilerini nelerin beklediğini bilerek olası sorunlara karşı hazırlıklı olurlar. Böylece, sorunlar karşısında çözüm bulmaları kolaylaşır, henüz çocukları doğmadan eşler arası ilişkinin güçlenmesi sağlanır. Çiftler evliliğe daha gerçekçi beklentilerle başlarlar. Evlilik için yapılacak bilinçli hazırlık ile evliliğin sağlam temeller üzerine kurulması sağlanır.

Senin gönlün değişirse, dünya değişir… (Şems-i Tebrizi)